Bài 3 trang 57 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử nước Nga - Liên Xô

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử nước Nga - Liên Xô vào cột bên phải sao cho phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái.

Thời Gian

Nội dung sự kiện

Tháng 3 - 1921

 

Tháng 12 - 1922

 

Năm 1925

 

Từ năm 1928 - 1932

 

Từ năm 1933 - đến năm 1937

 

Từ năm 1937

 

Tháng 6 - 1941

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô và mục 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 3 - 1921

Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng.

Tháng 12 - 1922

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập.

Năm 1925

Xta-lin lên thay (sau khi Lê-nin mất), tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Liên Xô trong những năm 1924 - 1953.

Từ năm 1928 - 1932

Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Từ năm 1933 - đến năm 1937

Kế hoạch 5 năm lần thứ hai.

Từ năm 1937

Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba

Tháng 6 - 1941

Đức tấn công của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 57 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?

 • Bài 5 trang 58 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi

 • Bài 6 trang 58 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Trong những năm 1925-1941, công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô đạt được

 • Bài 2 trang 57 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng

 • Bài 1 trang 55 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 55 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close