Bài 2 trang 57 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng của Chính sách kinh tế mới (NEP).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài