Bài 3 trang 52 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga trong bảng dưới đây  

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai II

 

Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

 

9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát biểu tình

 

Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơrô-grát để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

 

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

 

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên phạm vi cả nước

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung lịch sử

Đầu thế kỉ XX

Nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai II

1914 

Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

2-1917 

9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát biểu tình

7-10-1917

Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

24-10-1917

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ 

Đầu năm 1918

Cách  Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên phạm vi cả nước

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

 • Bài 6 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

 • Bài 7 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

Quảng cáo
close