Bài 5 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào? Tại sao gọi cuộc cách mạng này là cách mạng tư sản kiểu mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục b) Cách mạng tháng Mười

Lời giải chi tiết

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga:

* Diễn biến, kết quả:

- Tháng 2-1917 cách mạng bùng nổ, mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pê tơ rô grat. Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang

- Quân khởi nghĩa chiếm được các công sở, bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ - Quần chúng nhân dân cả nước đã vùng dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết…Giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời. Nước Nga trở thành nước Cộng hòa

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi song ở Nga xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

* Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì:

- Lãnh đạo là giai cấp vô sản

- Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.

- Đưa cách mạng Nga tiến lên Casch mạng xã hội chủ nghĩa thiết lập chuyên chính vô sản.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

 • Bài 7 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

 • Bài 9 trang 55 SBT sử 11

  Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

Quảng cáo
close