Bài 7 trang 54 SBT sử 11

Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải chi tiết

Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng, đó là cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Sở dĩ có hai cuộc cách mạng này là vì:

- Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn: giữa nông dân nga với chế độ phong kiến Nga hoàng; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

- Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.

- Tháng 10 năm 1917, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đã nổ ra và giành thắng lợi.

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

 • Bài 9 trang 55 SBT sử 11

  Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • Bài 6 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

Quảng cáo
close