Bài 6 trang 53 SBT sử 11

Giải bài 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh Cách mạng Pháp với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII (cách mạng tư sản kiểu cũ) với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga (cách mạng tư sản kiểu mới) theo yêu cầu bảng dưới đây: 

Nội dung so sánh

Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Lãnh đạo cách mạng

 

 

Lực lượng tham gia

 

 

Nhiệm vụ cách mạng

 

 

Xu hướng phát triển

 

 

Kết quả, ý nghĩa lịch sử

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục b) Cách mạng tháng Mười

Lời giải chi tiết

Nội dung so sánh

Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Lãnh đạo cách mạng 

Giai cấp tư sản

Giai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvich

Lực lượng tham gia 

Tư sản và nông dân.

Công nhân - nông dân -binh lính

Nhiệm vụ cách mạng

 

Đánh đổ chế độ phong kiến, xóa tàn tích phong kiến, thực hiện dân chủ.

Đánh đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và thực hiện các mục tiêu dân chủ.

Xu hướng phát triển 

Xây dựng CNTB.

Tiến lên làm CMXHCN.

Kết quả, ý nghĩa lịch sử 

- Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển.

- Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

- Lật đổ chế độ Nga Hoàng, là tiền đề cho cuộc cách mạng tháng 10 - 1917. 

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 7 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

 • Bài 8 trang 54 SBT sử 11

  Giải bài 8 trang 54 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Mười Nga có phải là một tất yếu lịch sử không?

 • Bài 9 trang 55 SBT sử 11

  Giải bài 9 trang 55 sách bài tập Lịch sử 11. Diễn biến chính, ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • Bài 5 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào?

 • Bài 4 trang 53 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917

Quảng cáo
close