Giải bài 3 trang 30 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Phương trình nào sau đây nhận \(x = 3\) làm nghiệm? A. \(2x - 6 = 0\).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào sau đây nhận \(x = 3\) làm nghiệm?

A. \(2x - 6 = 0\).

B. \(3x + 9 = 0\).

C. \(2x - 3 = 1 + 2x\).

D. \(3x + 2 = x - 4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về nghiệm của phương trình để chọn câu đúng: Cho phương trình \(A\left( x \right) = B\left( x \right)\). Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình \(A\left( x \right) = B\left( x \right)\) bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.

Lời giải chi tiết

Thay \(x = 3\) vào phương trình \(2x - 6 = 0\) ta có: \(2.3 - 6 = 0\) (luôn đúng).

Vậy \(x = 3\) là nghiệm của phương trình \(2x - 6 = 0\)

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close