Bài 3 trang 112 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với các bậc tiền bối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lời giải chi tiết

* Giống nhau: Đều có tư tưởng hướng ra nước ngoài để tìm cách cứu nước, giành độc lập dân tộc.

* Khác nhau:

- Phan Bội Châu chủ trương cầu viện Nhật Bản để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

- Phan Châu Trinh dựa vào Pháp để đem đến sự giàu mạnh cho dân tộc.

- Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài, đến chính nước đế quốc đang thống trị mình để tìm đường cứu nước mới.

Điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:

- Xác định rõ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập, điều cần thiết là phải dựa vào chín minh.

- Người quyết ra nước ngoài, cụ thể là sang phương Tây, trung tâm của văn minh thế giới lúc bấy giờ và cũng là quê hương của các cuộc cách mạng lớn trong lịch sử để tìm hiểu, khảo sát xem họ làm như thế nào sau đó về giúp đồng bào mình.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của

  • Bài 1 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close