Bài 2 trang 112 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế của Pháp (1897- 1914)

Lời giải chi tiết

Những chuyển biến xã hội :

- Tính chất: chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

- Tình hình cơ cấu xã hội:

+ Các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) bị phân hoá.

+ Xuất hiện các giai cấp mới: công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

- Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước

  • Bài 1 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close