Bài 28 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 70 VBT toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(3;-1/2)...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục toạ độ \(Oxy\) và đánh dấu các điểm \(A\left( {3;\dfrac{{ - 1}}{2}} \right);B\left( { - 4;\dfrac{2}{4}} \right);C\left( {0;2,5} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn điểm \(M(a;b)\) trên hệ trục tọa độ ta làm như sau:

+) Từ \(x=a\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Ox\).

+) Từ \(y=b\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Oy\)

Giao điểm của hai đường này là điểm \(M\).

Lời giải chi tiết

+) Đánh dấu điểm \(A\): Từ \(x=3\) và \(y=- \dfrac{1}{2}\) vẽ các đường vuông góc với \(Ox\) và \(Oy\).

Giao điểm của chúng là điểm \(A\).

+) Đánh dấu điểm \(B\): Từ \(x=-4\) và \(y= \dfrac{2}{4}\) vẽ các đường vuông góc với \(Ox\) và \(Oy\).

Giao điểm của chúng là điểm \(B\).

+) Đánh dấu điểm \(C\): Từ \(x=0\) và \(y=2,5\) vẽ các đường vuông góc với \(Ox\) và \(Oy\).

Giao điểm của chúng là điểm \(C\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Gửi bài