Giải bài 28 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn?

Quảng cáo

Đề bài

Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn?

A. Mặt sấp chỉ xuất hiện 1 lần

B. Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa

C. Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa

D. Cả hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn xảy ra \( \Rightarrow P\left( A \right) = 1\)

Lời giải chi tiết

Khi tung đồng xu, đồng xu sẽ hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa à Biến cố “Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa” chắc chắn xảy ra

Chọn C.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close