Bài 2 trang 77 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 77 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau:

1. ☐ Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là động lực quan trọng nhất thúc đẩy nền khoa học - kĩ thuật phát triển, đạt nhiều thành tựu kì diệu.

2. ☐ Mọi phát minh lớn về mặt Vật lí học của thế kỉ XX đều có liên quan đến lí thuyết tương đối của A. Anh-xtanh.

3. ☐ Máy bay là một thành tựu của con người trong nửa đầu thế kỉ XX.

4. ☐ Nền văn hoá mới - nền văn hoá Xô viết - được hình thành trên cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin.

5. ☐ Sự phát triển khoa học - kĩ thuật hoàn toàn đem lại những điều tốt đẹp cho con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX và mục 2. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 3, 4

Sai: 1, 5

Loigiaihay.com

 

 • Bài 3 trang 77 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 77 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá

 • Bài 4 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc

 • Bài 5 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Nền văn hoá Xô viết hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

 • Bài 1 trang 76 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close