Bài 1 trang 76 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 76 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Thành tựu đặc biệt về Vật lí học mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

A. định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

B. thuyết vạn vật hấp dẫn

C. lí thuyết tương đối

D. phát minh ra năng lượng nguyên tử

Câu 2:

Đề bài:

Câu nói nổi tiếng "tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu" là của 

A. An-be Anh-xtanh

B. A. Nô-ben

C. C. Xi-ôn-cốp-xki

D. Lô-mô-nô-xốp.

Câu 3:

Đề bài:

Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô viết là

A. thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

B. thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918).

D. Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng CHXH (1931).

Câu 4:

Đề bài:

Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện trong việc

A. xoá nạn mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục ở các cấp học.

B. hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học.

C. xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…

D. hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành.

Câu 5:

Đề bài:

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

A. loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

B. cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới.

C. giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình.

D. mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Thành tựu đặc biệt về Vật lí học mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là lí thuyết tương đối.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Lời giải:

Câu nói nổi tiếng "tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu" là của A. Nô-ben.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Lời giải:

Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô viết là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Lời giải:

Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện trong việc xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Lời giải:

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 77 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 77 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 77 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 77 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá

 • Bài 4 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc

 • Bài 5 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Nền văn hoá Xô viết hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close