Bài 2 trang 49 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 49 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền tên nước vào cột để trống bên phải cho phù hợp với nội dung

Quảng cáo

Đề bài

1. Hãy điền tên nước vào cột để trống bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử ở cột bên trái.

2. Hãy điền tên nhân vật vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức lịch sử đã học

Lời giải chi tiết

1. Điền tên nước vào cột để trống bên phải phù hợp với nội dung lịch sử ở cột bên trái:

2. Điền tên nhân vật vào cột bên phải phù hợp với nội dung ở cột bên trái:

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 50 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thành bảng thống kê sau về các sự kiện quan trọng của

 • Bài 4 trang 51 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản

 • Bài 5 trang 51 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 51 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại

 • Bài 1 trang 47 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close