Bài 2 trang 35 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Mĩ là nước đi đầu trong cuộc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á.

2. ☐ Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản đã thành lập sớm nhất ở Việt Nam.

3. ☐ Cuối thế kỉ XIX, nước duy nhất ở Đông Nam Á làm cuộc cách mạng thành công, lật đổ ách thống trị của thực dân châu Âu và In-đô-nê-xi-a.

4. ☐ Nước vừa thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha lại trở thành thuộc địa của Mĩ và Phi-líp-pin

5. ☐ Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam có mối liên kết đặc biệt với cuộc chiến đấu của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Đúng: 4, 5

Sai: 1, 2, 3

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 36 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định

 • Bài 4 trang 37 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

 • Bài 5 trang 37 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

 • Bài 1 trang 34 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close