Giải bài 2 trang 30 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn? A. \(5x + 2y - 9 = 0\).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. \(5x + 2y - 9 = 0\).

B. \(7x - 9 = 0\).

C. \({x^2} = 9\).

D. \({y^2} - 3x + 3 = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn để tìm phương trình bậc nhất một ẩn: Phương trình có dạng \(ax + b = 0\), với a và b là hai số đã cho và \(a \ne 0\), được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn

Lời giải chi tiết

Phương trình bậc nhất một ẩn là \(7x - 9 = 0\)

Chọn B.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close