Bài 2 trang 28 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 28 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau.

1. ☐ Chính sách của thực dân Anh ở Ấn Độ tạo điều kiện cho đất nước này phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa.

2. ☐ Tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc phạm là ngòi nổ dẫn đến cuộc khởi nghĩa Xi-pay chống thực dân Anh trong những năm 1857 - 1859.

3. ☐ Giai cấp tư sản Ấn Độ là giai cấp tư sản dân tộc xuất hiện sớm nhất ở Châu Á.

4. ☐ Đảng Quốc Đại luôn đạt được sự nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo phong trào dân tộc, dân chủ ở Ấn Độ.

5. ☐ Trong những năm 1905 - 1908, công nhân Ấn Độ lần đầu tiên tham gia phong trào dân tộc dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Xâm lược và chính sách thống trị của Anh và mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 3 

Sai: 1, 4, 5 

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả

 • Bài 4 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian bên trái với nội dung sự kiện lịch sử Ấn Độ

 • Bài 5 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến”

 • Bài 6 trang 30 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX

 • Bài 1 trang 27 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close