Bài 1 trang 27 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của?

A. Tây Ba Nha        B. Pháp

C. Hà Lan               D. Anh

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Lời giải chi tiết:

Trong cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh.

Chọn: D

Câu 2

Tiêu biểu nhất trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống ách thống trị thực dân nửa cuối thế kỉ XIX là 

A. cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Bắc Ấn Độ

B. cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Trung Ấn Độ

C. cuộc khởi nghĩa Xi-pay.

D. cuộc khởi nghĩa do Lắc-smi Bai lãnh đạo.

Phương pháp: 

Lời giải:

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Tiêu biểu nhất trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống ách thống trị thực dân nửa cuối thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩa Xi-pay.

Chọn: C

Câu 3

Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) là chính đảng của 

A. Giai cấp công nhân Ấn Độ

B. Giai cấp tư sản Ấn Độ

C. Tầng lớp đại tư sản người Ấn

D. Tư sản trí thức Ấn Độ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Chọn: B

Câu 4

Đối với thực dân Anh, phái "Ôn hoà" trong Đảng Quốc đại chủ trương

A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa thực dân Anh 

B. thoả hiệp, chỉ yêu cầu chính quyền thực dân phải cải cách

C. chuyển dần từ đấu tranh ôn hoà sang đấu tranh vũ trang về một nước Ấn Độ tự trị trong đế quốc Anh.

D. Hợp tác với chính quyền thực dân để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Đối với thực dân Anh, phái "Ôn hoà" trong Đảng Quốc đại chủ trương thoả hiệp, chỉ yêu cầu chính quyền thực dân phải cải cách.

Chọn: B

Câu 5

Trước thái độ kiên quyết chống Anh của phái "cấp tiến" trong Đảng Quốc Đại, thực dân Anh đã

A. thoả hiệp, trao đổi cho giai cấp tư sản Ấn Độ một số quyền lợi

B. nới lỏng ánh cai trị của thực dân Ấn Độ

C. bắt giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng 

D. cho quân đàn áp, bắt tất cả các thành viên của phái "cấp tiến"

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Trước thái độ kiên quyết chống Anh của phái "cấp tiến" trong Đảng Quốc Đại, thực dân Anh đã bắt giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng.

Chọn: C

Câu 6

Năm 1905 diễn ra những cuộc biểu tình của nhân Ấn Độ nhằm

A. chống chính quyền thực dân, đòi độc lập cho Ấn Độ.

B. chống chính sách "chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

C. đòi trả lại tự do cho Ti-lắc và các đồng chí của ông 

D. tất cả những mục đính trên 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Năm 1905 diễn ra những cuộc biểu tình của nhân Ấn Độ nhằm chống chính sách ”chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

Chọn: B

Câu 7

Đầu thế kỉ XX, nhân tố mới xuất hiện trong phong trào dân tộc Ấn Độ là 

A. giai cấp công nhân Ấn Độ lần đầu tiên tham gia phong trào dân tộc

B. phòng trào do giai cấp tư sản lãnh đạo 

C. phong trào đã lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo một phong trào dân tộc rộng lớn

D. có sự liên minh giữa các lực lượng, đảng phái của Ấn Độ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Đầu thế kỉ XX, nhân tố mới xuất hiện trong phong trào dân tộc Ấn Độ là giai cấp công nhân Ấn Độ lần đầu tiên tham gia phong trào dân tộc.

Chọn: A

Câu 8

Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trở lên quyết liệt vào năm 1908, tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của

A. công nhân Bom-bay

B. thuỷ binh Bom-bay

C. công nhân ở Ma-đrát và Can-cút-ta

D. công nhân xứ Ben-gan.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết:

Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trở lên quyết liệt vào năm 1908, tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của công nhân Bom-bay.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 28 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 28 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả

 • Bài 4 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian bên trái với nội dung sự kiện lịch sử Ấn Độ

 • Bài 5 trang 29 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến”

 • Bài 6 trang 30 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX

Quảng cáo
close