Giải Bài 2 trang 22 SGK Toán 8 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Viết các biểu thức sau thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Viết các biểu thức sau thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) \({x^2} + 2x + 1\)              

b) \(9 - 24x + 16{x^2}\)                     

c) \(4{x^2} + \dfrac{1}{4} + 2x\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi biểu thức về dạng vế phải của hằng đẳng thức: bình phương của một tổng, một hiệu rồi áp dụng

Lời giải chi tiết

a) \({x^2} + 2x + 1 = {x^2} + 2.x.1 + {1^2} = {\left( {x + 1} \right)^2}\)

b) \(9 - 24x + 16{x^2} = {3^2} - 2.3.4x + {\left( {4x} \right)^2} = {\left( {3 - 4x} \right)^2}\)

c) \(4{x^2} + \dfrac{1}{4} + 2x = {\left( {2x} \right)^2} + 2.2x.\dfrac{1}{2} + {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} = {\left( {2x + \dfrac{1}{2}} \right)^2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close