Quảng cáo
 • Giải Câu hỏi khởi động trang 16

  Có một cái bể đã chứa sẵn 5 ({m^3}) nước. Người ta bắt đầu mở một vòi nước cho chảy vào bể, mỗi giờ chảy được 2 ({m^3}). Hãy tính: a) Lượng nước chảy vào bể sau 1 giờ. b) Lượng nước chảy vào bể sau (x) giờ. c) Lượng nước (y) có trong bể sau (x) giờ.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 16

  Trong thực tế chúng ta thường gặp các mô hình dẫn đến những hàm số có dạng như:

  Xem chi tiết
 • Giải mục 2 trang 17

  Lượng nước (y) (tính theo ({m^3})) có trong một bể nước sau (x) giờ mở vòi cấp nước được cho bởi hàm số (y = 2x + 3). Tính lượng nước có trong bể sau 0 giờ; 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 10 giờ và hoàn thành bảng giá trị sau:

  Xem chi tiết
 • Giải mục 3 trang 18, 19, 20, 21

  Hùng mua (x) mét dây điện và phải trả số tiền là (y) nghìn đồng. Giá trị tương ứng giữa (x)và (y) được cho bởi bảng sau:

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 1 trang 22

  Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và xác định các hệ số (a,b) của chúng.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 2 trang 22

  Với giá trị nào của (m) thì mỗi hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 3 trang 22

  a) Vẽ đồ thị các hàm số sau đây trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 4 trang 22

  Để đổi nhiệt độ từ (F) (Fahrenheit) sang độ (C) (Celsius), ta dùng công thức (C = dfrac{5}{9}.left( {F - 32} right)). a) (C) có phải hàm số bậc nhất theo biến số (F) không? b) Hãy tính (C) khi (F = 32) và tính (F) khi (C = 100).

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 5 trang 22

  Gọi (C) và (r) lần lượt là chu vi và bán kính của một đường tròn. Hãy chứng tỏ (C) là một hàm số bậc nhất theo biến số (r). Tìm hệ số (a,b) của hàm số này.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo