Giải Bài 4 trang 22 SGK Toán 8 tập 1 – Chân trời sáng tạo

a) Viết biểu thức tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng (2x + 3) dưới dạng đa thức b) Viết biểu thức tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng (3x - 2) dưới dạng đa thức.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết biểu thức tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng \(2x + 3\) dưới dạng đa thức

b) Viết biểu thức tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng \(3x - 2\) dưới dạng đa thức.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông rồi áp dụng hằng đẳng thức Bình phương của một tổng

b) Áp dụng công thức tính thể tích khối lập phương rồi áp dụng hằng đẳng thức Lập phương của một hiệu

Lời giải chi tiết

a) \({\left( {2x + 3} \right)^2} = {\left( {2x} \right)^2} + 2.2x.3 + {3^2} = 4{x^2} + 12x + 9\)

b) \({\left( {3x - 2} \right)^3} = {\left( {3x} \right)^3} - 3.{\left( {3x} \right)^2}.2 + 3.3x{.2^2} - {2^3} = 27{x^3} - 54{x^2} + 36x - 8\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close