Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 43, 44

  Quan sát các hình không gian trong Hình 1 và trả lời các câu hỏi sau: a) Các mặt bên của mỗi hình là hình gì? b) Hình nào có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác đều? c) Hình nào có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Giải mục 2 trang 44, 45

  Tạo lập hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy 3cm và cạnh bên 4cm theo hướng dẫn sau: - Trên một tấm bìa, vẽ một hình tam giác đều và ba hình tam giác cân với kích thước như Hình 7a. - Cắt tấm bìa như hình vẽ, rồi gấp theo các đường màu đỏ ta được hình chóp tam giác đều như Hình 7b.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 1 trang 46

  Quan sát hai hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 2 trang 46

  Cho hình chóp tứ giác đều (S.MNP) có cạnh bên (SM = 15)cm và cạnh đáy (MN = 8)cm. Hãy cho biết: a) Mặt bên và mặt đáy của hình đó. b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình đó.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 3 trang 47

  Cho hình chóp tam giác đều (S.DEF) có cạnh bên (SE = 5)cm và cạnh đáy (EF = 3)cm. Hãy cho biết: a) Mặt bên và mặt đáy của hình chóp b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp c) Số đo mỗi góc của mặt đáy

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 4 trang 47

  Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại cho đúng. a) Hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba cạnh bằng nhau. b) Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 5 trang 47

  Trong các tấm bìa dưới đây, tấm bìa nào gấp theo đường màu đỏ thì được một hình chóp tứ giác đều?

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 6 trang 47

  Chị Hà dự định gấp một hộp quà từ tấm bìa như Hình 12. Cái hộp mà chị Hà dự định gấp có dạng hình gì?

  Xem chi tiết