Giải bài 1.9 trang 9 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đa thức P thu gọn với hai biến x và y thỏa mãn điều kiện:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Viết đa thức P thu gọn với hai biến x và y thỏa mãn điều kiện: P có 3 hạng tử; tất cả các hạng tử của P đều có hệ số bằng 1 và có bậc 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các đơn thức với hai biến x và y có bậc 2 là \(xy\); \({x^2}\); \({y^2}\).

Lời giải chi tiết

Đa thức cần tìm là: \(P = xy + {x^2} + {y^2}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close