Giải bài 1.10 trang 9 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đa thức Q thu gọn với ba biến x, y, z thỏa mãn điều kiện:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Viết đa thức Q thu gọn với ba biến x, y, z thỏa mãn điều kiện: Q có 10 hạng tử; tất cả các hạng tử của P đều có hệ số bằng 1 và có bậc 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các đơn thức với hai biến x, y,z có bậc 3 là \({x^3}\); \({x^2}y\); \({x^2}z\); \(x{y^2}\); \({y^2}z\); \({y^3}\); \(x{z^2}\);

\(y{z^2}\); \({z^3}\); \(xyz\).

Lời giải chi tiết

Đa thức cần tìm là:

\(Q = {x^3} + {x^2}y + {x^2}z + x{y^2} + {y^2}z + {y^3} + x{z^2} + y{z^2} + {z^3} + xyz\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close