Giải bài 1.34 trang 18 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách đặt \(y = {x^2} - 1\), hãy tìm thương của phép chia

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Bằng cách đặt \(y = {x^2} - 1\), hãy tìm thương của phép chia

\(\left[ {9{x^3}\left( {{x^2} - 1} \right) - 6{x^2}{{\left( {{x^2} - 1} \right)}^2} + 12x\left( {{x^2} - 1} \right)} \right]:3x\left( {{x^2} - 1} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt \(y = {x^2} - 1\), ta đưa về phép chia đa thức cho đơn thức:

\((9{x^3}y-6{x^2}{y^2}\; + 12xy):3xy\)

Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức.

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ta chia từng hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết

Đặt \(y = {x^2} - 1\), ta đưa về phép chia đa thức cho đơn thức:

\((9{x^3}y-6{x^2}{y^2}\; + 12xy):3xy\)

\( = 9{x^3}y:3xy-6{x^2}{y^2}:3xy + 12xy:3xy\)

\( = 3{x^2} - 2xy + 4.\)

Từ đó ta được thương cần tìm là:

\(3{x^2}\; - 2x({x^2}\; - 1) + 4 = 3{x^2}\; - 2{x^3}\; + 2x + 4.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close