Giải bài 10.15 trang 77 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều S.ABCD trong Hình 10.15. Biết $\sqrt{18,75}\approx 4,3$

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều S.ABCD trong Hình 10.15. Biết $\sqrt{18,75}\approx 4,3$

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều để tính diện tích xung quanh hình chóp: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Lời giải chi tiết

Ta có: $IB=IC=\frac{BC}{2}=2,5\left( cm \right)$

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác SIC vuông tại I ta có: $S{{I}^{2}}+I{{C}^{2}}=S{{C}^{2}}$

$S{{I}^{2}}={{5}^{2}}-2,{{5}^{2}}=18,75$ nên $SI=\sqrt{18,75}\approx 4,3cm$

Diện tích xung quanh của hình chóp là: ${{S}_{xq}}\approx \frac{1}{2}.4.5.4,3=43\left( c{{m}^{2}} \right)$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close