Giải bài 10.10 trang 76 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình chóp tứ giác đều S.HKIJ có cạnh bên $SI=10cm$, cạnh đáy $HK=8cm.$ Hãy cho biết:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chóp tứ giác đều S.HKIJ có cạnh bên $SI=10cm$, cạnh đáy $HK=8cm.$ Hãy cho biết:

a) Mặt bên và mặt đáy của hình chóp.

b) Độ dài các cạnh bên và các cạnh đáy còn lại của hình chóp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về hình chóp tứ giác đều để tìm đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao, một trung đoạn của hình chóp tứ giác đều: Hình chóp tứ giác đều có:

+ Mặt đáy là hình vuông.

+ Mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, có chung đỉnh. 

Lời giải chi tiết

Sử dụng kiến thức về hình chóp tứ giác đều để tìm đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao, một trung đoạn của hình chóp tứ giác đều: Hình chóp tứ giác đều có:

+ Mặt đáy là hình vuông.

+ Mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, có chung đỉnh. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close