Giải bài 10.14 trang 77 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hình chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 12cm, chu vi đáy bằng 32cm. Thể tích của khối chóp này bằng bao nhiêu?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một hình chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 12cm, chu vi đáy bằng 32cm. Thể tích của khối chóp này bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về thể tích của hình chóp tứ giác đều để tính thể tích hình chóp tứ giác đều: Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng $\frac{1}{3}$ tích của diện tích đáy với chiều cao của nó.

Lời giải chi tiết

Cạnh đáy của hình chóp tứ giác là: $32:4=8\left( cm \right)$

Thể tích của hình chóp là: $V=\frac{1}{3}S.h=\frac{1}{3}{{.8}^{2}}.12=256\left( c{{m}^{3}} \right)$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close