Giải bài 10.13 trang 77 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Thu dự định làm một chiếc đèn lồng có dạng là một hình chóp tứ giác đều cạnh bằng 20cm, chiều cao bằng 30cm. Chiếc đèn lồng này có thể tích bằng bao nhiêu?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Thu dự định làm một chiếc đèn lồng có dạng là một hình chóp tứ giác đều cạnh bằng 20cm, chiều cao bằng 30cm. Chiếc đèn lồng này có thể tích bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về thể tích của hình chóp tứ giác đều để tính thể tích chiếc đèn lồng: Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng $\frac{1}{3}$ tích của diện tích đáy với chiều cao của nó. 

Lời giải chi tiết

Thể tích của chiếc đèn lồng là: $V=\frac{1}{3}S.h=\frac{1}{3}{{.20}^{2}}.30=4\ 000\left( c{{m}^{3}} \right)$

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close