Giải bài 1 trang 30 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo tập 2

Phương trình bậc nhất một ẩn \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) có nghiệm là A. \(x = \frac{b}{a}\)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình bậc nhất một ẩn \(ax + b = 0\left( {a \ne 0} \right)\) có nghiệm là

A. \(x = \frac{b}{a}\)

B. \(x = \frac{{ - a}}{b}\)

C. \(x = \frac{a}{b}\)

D. \(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức giải phương trình bậc nhất để tìm nghiệm: Để giải một phương trình, ta thường sử dụng các quy tắc biến đổi sau:

+ Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

+ Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

+ Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, phương trình \(ax + b = 0\) (với \(a \ne 0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Lời giải chi tiết

\(ax + b = 0\)

\(ax =  - b\)

\(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm \(x = \frac{{ - b}}{a}\)

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close