Bài 1 trang 107 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 107 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1

Trước khi Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

A. Tư sản và vô sản

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Công nhân và nông dân

D. Địa chủ phong kiến và nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897 - 1914) - Vùng nông thôn

Lời giải chi tiết:

Trước khi Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân.

Chọn: D

Câu 2

Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta đầu tiên ở 

A. Đà Nẵng 

B. Huế

C. Gia Định

D. Hà Nội

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta đầu tiên ở Đà Nẵng

Chọn: A

Câu 3

Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời điểm

A. Ngày 1-9-1858

B. Ngày 17-2-1859

C. Ngày 24-2-1861

D. Ngày 5-6-1862

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859

Lời giải chi tiết:

Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời điểm ngày 1-9-1858.

Chọn: A

Câu 4

Người đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông năm 1861 là 

A. Nguyên Tri Phương

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Nguyễn Hữu Huân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Lời giải chi tiết:

Người đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông năm 1861 là Nguyễn Trung Trực.

Chọn: B

Câu 5

Người được nhân dân suy tôn danh hiệu Bình Tây Đại nguyên soái là

A. Nguyễn Tri Phương

B. Nguyễn Trung Trực

C. Trương Định

D. Nguyễn Hữu Huân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Lời giải chi tiết:

Người được nhân dân suy tôn danh hiệu Bình Tây Đại nguyên soái là Trương Định.

Chọn: C

Câu 6

Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là

A. Nguyễn Tri Phương

B. Phan Thanh Giản

C. Phan Đình Phùng

D. Hoàng Diệu

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Lời giải chi tiết:

Tổng đốc thành Hà Nội năm 1882 là Hoàng Diệu.

Chọn: D

Câu 7

Vị vua hạ "Chiếu Cần Vương" kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên cứu nước là

A. Hàm Nghi

B. Hiệp Hoà

C. Duy Tân

D. Đồng Khánh

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Phong trào Cần vương

Lời giải chi tiết:

Vị vua hạ "Chiếu Cần Vương" kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên cứu nước là Hàm Nghi.

Chọn: A

Câu 8

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương là

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy

B. Khởi nghĩa Ba Đình

C. Khởi nghĩa Hương Khê

D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê.

Chọn: C

Câu 9

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Ba Đình

B. Khởi nghĩa Yên Thế

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy

D. Khởi nghĩa Hương Khê

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa không nằm trong phong trào Cần vương là khởi nghĩa Yên Thế.

Chọn: B

Câu 10

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm phân hoá xã hội Việt Nam, những lực lượng xã hội mới xuất hiện là 

A. Địa chủ - tư sản - tiểu tư sản

B. Công nhân - nông dân- tư sản

C. Công nhân – tư sản - tiểu tư sản

D. Địa chủ - công nhân - nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897-1914) - Vùng nông thôn

Lời giải chi tiết:

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm phân hoá xã hội Việt Nam, những lực lượng xã hội mới xuất hiện là công nhân - tư sản - tiểu tư sản.

Chọn: C

Câu 11

Nguyễn Tất Thành đã quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì 

A. Muốn tìm hiểu các nước phương Tây làm cách mạng thế nào.

B. Muốn nhờ sự giúp đỡ của Pháp để khai hoá văn minh.

C. Muốn nhờ sự giúp đỡ của các nước phương Tây để giành độc lập cho Việt Nam.

D. Tìm cách liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài để đấu tranh cứu nước.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Tất Thành đã quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì muốn tìm hiểu các nước phương Tây làm cách mạng thế nào.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 108 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình

 • Bài 3 trang 109 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng

 • Bài 4 trang 109 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

 • Bài 5 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng

 • Bài 6 trang 110 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close