Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 30 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài