Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Quảng cáo

Đề bài

Hình 15.3 vẽ quá trình di chuyển (bò) của giun đất. Sau đây là chú thích kèm theo nhưng sắp xếp không đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun đất. 

… Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

… Giun chuẩn bị bò

… Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

… Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước

Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2 - Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

1 - Giun chuẩn bị bò

4 - Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

3 - Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 15. Giun đất
Quảng cáo
list
close
Gửi bài