Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết, ở động vật không xương sống những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết

- Phân đôi: Trùng biến hình, trùng roi, trùng giày.

- Mọc chồi: Thủy tức, san hô.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài