Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau.

Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có liên quan tới hình kết hợp với kiến thức đã học, lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng sau:

Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Tiến hóa động vật

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lời giải chi tiết

Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close