Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close