Phân biệt 3 bộ Lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Làm bài

Quảng cáo

Đang cập nhật thêm câu hỏi!

Quảng cáo
close