Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 7

Quảng cáo

Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào ô trống cho đúng vòng đời của sán lá gan:

Câu 2. Hãy chọn phương án trả li đúng nhất:

1. Nơi kí  sinh cùa trùng kiết lị

A. Hồng cầu                B. Bạch cầu   

 C. Máu                        D. Thành ruột.

2. Trong các đại diện sau của ruột khoang, đại diện nào có lối sống di chuyển ?

A. San hô                     B. Sứa

C. Hải quỳ                   D. San hô và hải quỳ

3. Động vật nguyên sinh có lối sống:

A. Tự dưỡng                B. Dị dưỡng  

C. Kí sinh gây bệnh     D. Tất cả đều đúng

4. Bộ phận di chuyển của trùng sốt rét là:

A. Roi bơi

B. Chân giả

C. Lông bơi

D. Không có bộ phận di chuyển

5. Hệ thần kinh thủy tức thuộc dạng:

A. Thần kinh ống

B. Thần kinh hạch

C. Thần kinh lưới

D. Thần kinh chuỗi

6. Cơ thể trùng roi có màu xanh lá cây là nhờ:

A. Sắc tố ở màng cơ thể

B. Màu sắc của các hạt diệp lục

C. Sự trong suốt của màng cơ thể

D. Màu sắc cùa điểm mắt

II. T LUẬN (5,5 điểm)

Câu l. Giun đốt tiến hoá hơn giun tròn, giun dẹp nhng đặc đim nào ? Nêu ý nghĩa của giun đất đối vi tự nhiên và vi con ngưi.

Câu 2. Các đặc đim chung của động vật ?

Câu 3. Trùng roi xanh giống và khác thực vật ở những đim nào ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)

Câu 1.

Câu 2. 1 D, 2B, 3D, 4D, 5C, 6B.
1 2 3 4 5 6
D B D D C B

II. TỰ LUẬN (5,5 điểm)
Câu 1. * Giun đốt tiến hoá hơn giun dẹp ở chỗ:
- Có thể xoang chính thức.
- Cơ thể phân đốt
- Có hệ tuần hoàn, hệ thần kinh chuỗi hạch.
- Ống tiêu hóa phân hoá, có cơ quan vận động.
* Vai trò của giun đốt:
- Làm thức ăn cho người và động vật.
- Làm cho đất trồng xốp thoáng.
- Làm màu mỡ đất trồng.
- Một sổ có hại cho ngưòi và động vật (đỉa...)
Câu 2. Các đặc điểm chung của động vật:
- Có khả năng di chuyển
- Có hệ thần kinh và giác quan
- Dị dưỡng
Câu 3. Trùng roi xanh giống và khác thực vật:
* Điểm giống: Có chứa diệp lục trong tế bào nên có khả năng tổng hợp chất hữu cơ (dị dưỡng).
* Điểm khác:
Trùng roi Thực vật
- Thuộc giới Động vật
- Có khả năng tự di chuyển bằng roi.
- Có lối sống dị dưỡng - Thuộc giới thực vật
- Không có khả năng có di chuyển
- Không có lối sống dị dưỡng

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close