Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Nhân tố nào sau đây thúc đẩy văn học Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV phát triển?

A. dân cư.                         B. giáo dục.

C. nghệ thuật.                   D. kinh tế.

Câu 2. Nghệ thuật sân khấu dân tộc từ thế kỉ X đến XV phát triển với nhiều hình thức gồm

A. chèo, tuồng, múa rối.

B. chèo, múa rối, điêu khắc.

C. điêu khắc, sân khấu, âm nhạc.

D. chèo, tuồng, tháp chùa.

Câu 3.

Tướng võ, quan hầu đều biết chữ

Thợ thuyền, thư lại cũng hay thơ

(Trần Nguyên Đán, Thơ văn Lý – Trần)

Hai câu thơ trên phản ánh điều gì về văn hóa Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật.

B. Sự hoàn thiện của giáo dục Đại Việt.

C. Sự phát triển của văn thơ thế kỉ XIV.

D. Trình độ dân trí của người dân được nâng cao.

Câu 4. Một trong những đặc điểm quan trọng của thơ văn Đại Việt trong các thế kỉ XI đến XV là gì?

A. Phát triển thịnh đạt thể loại truyện ngắn chữ Nôm.

B. Thể hiện lòng yêu nước, ca ngợi anh hùng dân tộc.

C. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn học phương Tây

D. Văn học viết bằng chữ quốc ngữ dần hình thành.

Câu 5. Thành tựu kĩ thuật nào sau đây không phải của nhà Hồ?

A. chế tạo súng theo mẫu của Pháp.

B. chiến thuyền có lầu.

C. thành nhà Hồ.

D. chế tạo súng thần cơ.

Câu 6. Ý nào không minh chứng cho luận điểm: đạo Phật luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời Lý - Trần?

A. Nhà nước cấm các tôn giáo khác hoạt động, trừ đạo Phật.

B. Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng.

C. Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước.

D. Vua quan góp tiền để xây dựng chùa đúc chuông, tô tượng.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê sơ lại không phát triển?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 103.

Cách giải:

Sự phát triển của giáo dục góp phần phát triển văn học. Khi giáo dục được coi trọng là lúc các sĩ tử phải học nhiều, tìm hiểu nhiều hơn, nhân dân cũng cố gắng trau dồi thêm kiến thức. Chính vì thế trình độ dân trí tăng cao góp phần thúc đẩy văn học phát triển.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 104.

Cách giải:

Nghệ thuật sân khấu dân tộc từ thế kỉ X đến thế kỉ XV phát triển:

- Chèo, tuồng ra đời từ sớm và ngày càng phát triển.

- Múa rối nước là một nghệ thuật đặc sắc, phát triển từ thời Lý.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 103.

Cách giải:

Văn thơ Đại Việt từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV phát triển đến mức cuối thế kỉ XIV, Trần Nguyên Hãn phải thốt lên câu thơ này => Câu thơ biểu hiện sự phát triển của văn thơ Đại Việt thế kỉ XIV.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 103, suy luận.

Cách giải:

Thơ văn Đại Việt các thế kỉ XI - XV mang những đặc điểm sau:

- Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

- Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp quê hương đất nước, ca ngợi đất nước phát triển.

Chọn: B

Chú ý:

- Thơ văn chữ Nôm hình thành từ thế kỉ XI – XII nhưng chủ yếu phát triển ở thơ, truyện ngắn chưa phổ biến.

- Văn học viết bằng chữ quốc ngữ thời kì này chưa hình thành do chữ quốc ngữ chưa được hình thành ở thời kì này.

- Văn học Đại Việt thời kì này vẫn chịu ảnh hưởng của văn học Trung Quốc là chủ yếu.

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 105, suy luận.

Cách giải:

Dưới thời nhà Hồ, nhu cầu quốc phòng đã tạo điều kiện cho các quan xưởng, dưới sự chỉ đại của Hồ Nguyên Trừng, chế tạo súng thần cơ và đóng các chiến thuyền có lầu. Thành nhà Hồ (ở Thanh Hóa) cũng là một thành tựu kĩ thuật quan trọng.

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Thời Lý - Trần, đạo Phật luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, biểu hiện là:

- Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước.

- Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng.

- Vua, quan nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí đạo Phật.

=> Đáp án A: nhà nước thời Lý – Trần không hề có chính sách cấm đoán với các tôn giáo khác.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 105, phân tích, lí giải. 

Cách giải:

* Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần vì:

- Phật giáo vốn được du nhập vào nước ta từ lâu, đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

- Nhà Lý, Trần tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Vua, quan thời Lý, Trần nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc của đất nước.

* Đến thời Lê sơ lại không phát triển vì:

- Cùng với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế thì những tư tưởng của Nho giáo đã trở thành công cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Vì vậy, Nho giáo được nâng lên chiếm vị trí độc tôn trong xã hội.

- Nhà nước phong kiến còn ban hành nhiều điều lệ nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo, đưa Phật giáo xuống hàng thứ yếu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close