Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H là hình chiếu của B lên AC. Tính cạnh đáy BC của tam giác, biết \(AH = 7cm, HC = 2cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý Pytago:

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\): \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\) (Định lí Pitago). 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có: \(∆ABC\) cân tại A nên : 

\(AB = AC = AH + HC = 7 + 2 = 9\)\(\; (cm)\)

Xét tam giác vuông AHB, ta có:

\(B{H^2} = A{B^2} - A{H^2}\) (định lí Pi-ta-go)

\( = {9^2} - {7^2} = 32\)

Xét tam giác vuông BHC, ta có:

\(B{C^2} = B{H^2} + C{H^2}\) (định lí Pi-ta-go)

\(BC^2= 32 + 4 = 36\)

\(⇒ BC = 6 cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close