Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Một tổ học sinh chuyển \(105\) bó sách về thư viện. Đến buổi lao động có hai học sinh bị ốm không tham gia được, vì vậy mỗi người phải chuyển thêm \(6\) bó nữa mới hết số sách trên. Hỏi số học sinh trong tổ là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình ta làm theo các bước:

Bước 1: Lập phương trình

   + Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

   + Biểu diễn tất cả các đại lượng khác qua ẩn vừa chọn.

   + Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu điều kiện rồi kết luận.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi số học sinh trong tổ là \(x\) ( người) (\(x>2\)).

Mỗi người cần chuyển \({{105} \over x}\) ( bó sách).

Vì vắng hai người nên còn \(x -2\) người ( \(x > 2\)) và mỗi người cần chuyển \({{105} \over {x - 2}}\) ( bó sách).

Theo bài ra, ta có phương trình: \({{105} \over {x - 2}} - {{105} \over x} = 6\)

\( \Rightarrow 6{x^2} - 12x - 210 = 0\)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 2x - 35 = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {{\rm{t}} = 7\left( {{\text{ nhận}}} \right)}  \cr   {{\rm{t}} =  - 5\left( {{\text{ loại}}} \right)}  \cr  } } \right.\)

Vậy số học sinh trong tổ lúc đầu là \(7\) ( người).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close