Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Thực dân Anh đã lập được 13 thuộc địa dọc ven bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mĩ vào khoảng thời gian nào?

A. Nửa đầu thế kỉ XVIII.

B. Nửa cuối thế kỉ XVIII.

C. Nửa đầu thế kỉ XIX.

D. Nửa cuối thế kỉ XIX.

Câu 2. Nội dung nào sau đây là đặc điểm của kinh tế miền Bắc của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ở giữa thế kỉ XVIII?

A. Các chủ đồn điền bóc lột sức lao động của nô lệ da đen.

B. Tất cả lương thực phục vụ cho nhu cầu trong nước.

C. Nhiều công trường thủ công rất phát triển.

D. Nhiều công ty độc quyền ra đời và phát triển.

Câu 3. Đâu là ngôn ngữ chính của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Tiếng Anh.

B. Tiếng Pháp.

C. Tiếng Bồ Đào Nha.

D. Tiếng Tây Ban Nha.

Câu 4. Thực dân Anh đã không thực hiện chính sách gì để kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A. Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

B. Không được tự do buôn bán với các nước khác.

C. Cấm đem máy móc và thợ lành nghề sang Anh.

D. Chỉ được mở các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ. 

Câu 5. Tại sao quân đội của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ không thắng nổi đội quân chính quy của Anh khi cuộc chiến tranh bùng nổ?

A. Chưa có giai cấp lãnh đạo tiên tiến.

B. Nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết.

C. Lực lượng yếu, tổ chức kém.

D. Chưa có chiến thắng mang tính bước ngoặt.

Câu 6. Chế độ Cộng hòa được thiết lập ở Bắc Mĩ theo quy định của Hiến pháp năm 1787 là chế độ gì?

A. Quyền lực hoàn toàn thuộc về nhân dân.

C. Ngôi vua vẫn còn và đóng vai trò nhất định.

B. Tổng thống nắm toàn bộ quyền lực.

D. Sự kết hợp cai trị của nhà vua và Quốc hội.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. C

3. A

4. D

5. C

6. A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 146.

Cách giải:

Đến nửa đầu thế kỉ XIX, thực dân Anh đã lập được 13 thuộc địa dọc theo bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mĩ với số dân khoảng 1,3 triệu người

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 147.

Cách giải:

Tình hình kinh tế ở miền Bắc: các công trưởng thủ công sản xuất rượu, dệt may, làm đồ thủy tinh, đặc biệt là nghề luyện kim và đóng tàu, rất phát triển. Bô-xtơn trở thành trung tâm công nghiêp thời bấy giờ.

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 147.

Cách giải:

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 147, suy luận. 

Cách giải:

Chính sách kìm hãm của Anh với kinh tế Bắc Mĩ bao gồm:

- Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

- Cấm mở doanh nghiệp.

- Cấm đem máy móc và thợ lành nghề sang Anh, ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.

- Không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

=> Đáp án B: thực dân Anh cấm mở các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ.

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 148, suy luận.

Cách giải:

Thang 4-1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ. Nghĩa quân đã chiến đấu dũng cảm, song do lực lượng yếu và tổ chức kém nên không thắng nổi đội quân chính quy của Anh.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 150, suy luận.

Cách giải:

Chế độ cộng hòa nghĩa là chế độ hoàn toàn do nhân dân nắm quyền. Nhân dân sẽ bầu ra các cơ quan quyền lực của nhà nước, các cơ quan này hoạt động phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Khác với chế độ quân chủ lập hiến ở Anh, vẫn còn sự tồn tại của nhà vua những không có thực quyền. Ở Mĩ, Tổng thống nắm quyền hành pháp chứ không nắm toàn bộ quyền lực.

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 149.

Cách giải:

* Tiến bộ:

- Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại.

- Nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân được đề cao.

* Hạn chế:

- Tuyên ngôn không đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close