Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau.

Bảng 1: Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh

Quảng cáo

Đề bài

Bảng 1: Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh

Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có những đặc điểm gì?

- Động vật nguyên sinh có những đặc điểm gì chung?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Lời giải chi tiết

Bảng 1 : Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh

- Động vật nguyên sinh sống tự do có những đặc điểm: Cơ quan di chuyển phát triển, dị dưỡng hoặc tự dưỡng và là 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên; Sinh sản vô tính hoặc hữu tính (tiếp hợp).

- Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm: Cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hay kém phát triển, dinh dưỡng kiểu hoại sinh, sinh sản vô tính với tốc độ rất nhanh (1 phần phân chia cho nhiều cá thể con, còn gọi là liệt sinh hay phân nhiều).

- Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là:

   + Cơ thể có kích thước hiển vi

   + Cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào

   + Chủ yếu dị dưỡng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close