Thảo luận nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Thảo luận nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Quảng cáo

Đề bài

Thảo luận nêu đặc điểm chung của lớp Thú.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết đa dạng của lớp Thú, các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Lời giải chi tiết

- Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất

- Bộ lông: Lông mao

- Bộ răng: Răng phân hóa răng cửa, răng nanh, răng hàm

- Hệ tuần hoàn: Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn

- Thần kinh: bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não

- Sinh sản: Thai sinh

- Nuôi con: Bằng sữa mẹ

- Nhiệt độ cơ thể: Hằng nhiệt

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài