Quảng cáo
 • pic

  Bài 3.1 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.1 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba vecto. Tìm tọa độ của các vecto và biết rằng:...

 • pic

  Bài 3.2 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.2 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho vecto .

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3.3 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.3 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho điểm M có tọa độ (x0; y0 ; z0). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

 • pic

  Bài 3.4 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.4 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hai bộ ba điểm:...

 • pic

  Bài 3.5 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.5 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

 • pic

  Bài 3.6 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.6 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD. Chứng minh rằng:...

 • pic

  Bài 3.7 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.7 trang 103 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AD, BC. Chứng minh rằng:

 • pic

  Bài 3.8 trang 103 SBT hình học 12

  Giải bài 3.8 trang 103 sách bài tập hình học 12. Trong không gian cho ba vecto tùy ý. Gọi...

 • pic

  Bài 3.9 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.9 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho một vecto tùy ý khác vecto...

 • pic

  Bài 3.10 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.10 trang 104 sách bài tập hình học 12. Cho hình tứ diện ABCD....

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3.11 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.11 trang 104 sách bài tập hình học 12. Tính tích vô hướng của hai vecto trong không gian với các tọa độ đã cho là:...

 • pic

  Bài 3.12 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.12 trang 104 sách bài tập hình học 12. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:...

 • pic

  Bài 3.13 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.13 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: ...

 • pic

  Bài 3.14 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.14 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy lập phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau:...

 • pic

  Bài 3.15 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.15 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:...

 • pic

  Bài 3.16 trang 104 SBT hình học 12

  Giải bài 3.16 trang 104 sách bài tập hình học 12. Trong không gian Oxyz hãy viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; -2; 0), C(0; 0; 4) và gốc tọa độ O. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

 • pic

  Bài 3.17 trang 114 SBT hình học 12

  Giải bài 3.17 trang 114 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau:

 • pic

  Bài 3.18 trang 114 SBT hình học 12

  Giải bài 3.18 trang 114 sách bài tập hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1; -2; 4), B(3; 6; 2).

 • pic

  Bài 3.19 trang 114 SBT hình học 12

  Giải bài 3.19 trang 114 sách bài tập hình học 12. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0 ; 4), D(4; 0 ; 6)...

 • pic

  Bài 3.20 trang 114 SBT hình học 12

  Giải bài 3.20 trang 114 sách bài tập hình học 12. Hãy viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và song song với mặt phẳng: x + y + 2z – 7 = 0.

Gửi bài