Chính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Điền vào chỗ trống. a. s hay x:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhớ - viết: Hành trình của bầy ong (Hai khổ thơ cuối)

Bầy ong rong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa.

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

(Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm)

 

Chắt trong vị ngọt mùi hương

Lặng thầm thay những con đường ong bay.

Trải qua mưa nắng vơi đầy

Men trời đất đủ làm say đất trời.

Bầy ong giữ hộ cho người

Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.

Lời giải chi tiết:

Chú ý:

-  Trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài thơ Hành trình của bầy ong.

-  Chú ý viết đúng những chữ khó: rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

a) Tìm các từ ngữ có chứa các tiếng sau:

sâm

sương

sưa

siêu

xâm

xương

xưa

xiêu

M: nhân sâm/xâm nhập

b) Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau:

uôt

ươt

iêt

uôc

ươc

iêc

M: buột miệng/buộc lạt

Phương pháp giải:

Từ mỗi tiếng/vần cho sẵn, em hãy tìm các từ ngữ chứa các tiếng/vần đó.

Lời giải chi tiết:

a)

củ sâm 

sương giá, sương mù, sương muối...

say sưa, cây sưa...

siêu nước, cao siêu, siêu âm, siêu sao...

xâm nhập, xâm lược...

xương cá, xương xương

ngày xưa, xưa kia, xa xưa, cổ xưa

xiêu vẹo, xiêu lòng, liêu xiêu, nhà xiêu...

b)

rét buốt, con chuột...

xanh mướt, mượt mà...

tiết kiệm, chiết cành, chì chiết...

buộc tóc, cuốc đất...

bắt chước, thước đo...

xanh biếc, quặng biếc...

 

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x:

       Đàn bò vàng trên đồng cỏ ...anh ...anh

       Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều ...ót lại

Theo NGUYỄN ĐỨC MẬU

b) hay c:

       Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan

       Đôi mái tranh lấm tấm vàng

       Sột soạ... gió trêu tà áo biế...  

       Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Theo HÀN MẶC TỬ

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a)       Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh

          Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại.

b)       Trong làn nắng ửng: Khói mơ tan

          Đôi mái tranh lấm tấm vàng

          Sột soạt gió trêu tà áo biếc

          Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close