Dựa vào hình 16.3 A hãy chú thích thay các số trên hình 16.3.B , C

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 16.3 A hãy chú thích thay các số trên hình 16.3.B , C 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giun đất

Lời giải chi tiết

  - Hình 16.3 B: 1. Miệng; 2. Hầu; 3. Thực quản; 4. Diều; 5. Dạ dày; 6. Ruột; 7. Ruột tịt

  - Hình 16.3 C: 8. Hạch não; 9. Vòng thần kinh hầu; 10, 11. Hạch thần kinh

loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài