Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? Thân cây to ra nhờ đâu?

Quảng cáo

Đề bài

- Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?

- Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?

- Thân cây to ra nhờ đâu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thân to ra do đâu

Lời giải chi tiết

- Vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ.

- Trụ giữa to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ.

- Thân cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài