Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất ...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so với khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng lý thuyết: hoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

- Sử dụng Câu 3 trang 116 SGK Hình Học 11.

Lời giải chi tiết

Ta có: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

Mà khoảng cách từ đường thẳng a song song với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc a đến \(\left( \alpha  \right)\) nên ta có điều phải chứng minh.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close