Câu hỏi 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(f(x) = {1 \over {x - 2}}\) có đồ thị như ở Hình 52

Quan sát đồ thị và cho biết:

- Khi biến \(x\) dần tới dương vô cực, thì \(f(x)\) dần tới giá trị nào.

- Khi biến \(x\) dần tới âm vô cực, thì \(f(x)\) dần tới giá trị nào.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Khi biến \(x\) dần tới dương vô cực, thì \(f(x)\) dần tới giá trị dương vô cực

- Khi biến \(x\) dần tới âm vô cực, thì \(f(x)\) dần tới giá trị âm vô cực

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close